Train station

Hẻm 15, Đô Vinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Phone: 0259 388 80 29