Điểm giao dịch Phan Rang - Tháp Chàm

2A Đường 21/8, Mỹ Hương, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Phone: 02593.823447

Điểm giao dịch Tháp Chàm

03 Minh Mạng, Đô Vinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Phone: 02593.882377

VinaPhone Ninh Hải

142 Yên Ninh, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Phone: 02593.873666

VNPT - Vinaphone Thuận Bắc

Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận, Việt Nam

Phone: 02953.625010

VNPT - VinaPhone Ninh Sơn

227 Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt Nam

Phone: 02593.855123

Điểm giao dịch Ninh Phước

TT. Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Phone: 02593.866333

VNPT - Vinaphone Hộ Hải

QL1A, Thôn Hộ Diêm, Xã Hộ Hải

Phone: 02953.871800