Address: 132 An Duong Vuong,thi tran Khanh Hai, huyen Ninh Hai, thanh pho Phan Rang - Thap Cham, tinh Ninh Thuan Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Phone: 0949966111

Email: abc@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Sao Biển

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)