Address: Khu pho 3, Duong Yen Ninh Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Phone: 0259 6262 626

Email: fo1@ninhthuanretreat.com

Tham quan chế độ CAMERA

Cổng TTĐT Du Lịch

Ninh Thuan Retreat (Cty CPĐT QLKS Đông Dương tại Ninh Thuận)

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)