Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021

23/02/2021 134 0

Nhằm đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và danh lam thắng cảnh du lịch Ninh Thuận; đặc biệt là giới thiệu Ninh Thuận là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.  

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 04/02/2021 về việc triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021.

Download kế hoạch tại đây

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu