Ninh Thuận: Toàn dân chung tay ý thức bảo vệ môi trường biển xanh sạch đẹp

16/12/2020 104 0

Ninh Thuận là tỉnh có nhiều vịnh, bãi biển đẹp như: Vĩnh Hy, Bình Sơn-Ninh Chử, Bình Tiên, Cà Ná..., thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, vấn đề ô nhiễm môi trường biển tại các khu, điểm du lịch biển, công tác vệ sinh môi trường chưa được các tổ chức, cá nhân kinh doanh quan tâm thực hiện thường xuyên. Hơn nữa, ý thức về bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển, ven biển của người dân địa phương chưa cao. Ngày 11/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế bảo vệ môi trường khu du lịch Bình Sơn-Ninh Chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.

Lực lượng Dân quân tự vệ tham gia thu gom rác thải

Để việc tổ chức thực hiện “Quy chế bảo vệ môi trường khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” đạt kết quả tốt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ như: Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội định kỳ ra quân làm công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Đóng góp nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường khu du lịch. Niêm yết nội quy về bảo vệ môi trường tại cơ sở lưu trú du lịch để khách du lịch, nhân viên của cơ sở biết và thực hiện, hướng dẫn và thường xuyên nhắc nhở du khách, nhân viên thực hiện nội quy về bảo vệ môi trường.

Người dân, học sinh, sinh viên tham gia thu gom rác thải

Bố trí nhân viên làm vệ sinh môi trường và thu gom rác thải tại cơ sở lưu trú và tại các khu vực công cộng khác được chính quyền địa phương giao quản lý, chuyển giao rác thải sau thu gom cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận vận chuyển, xử lý. Bố trí nhân viên theo dõi, quản lý công tác bảo vệ môi trường du lịch tương ứng với loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định. Bố trí các thùng rác tại những vị trí thuận tiện để khách bỏ rác. Xây dựng nhà vệ sinh công cộng trong cơ sở lưu trú du lịch để phục vụ du khách; nhà vệ sinh phải có biển chỉ dẫn rõ ràng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (kèm chữ viết tắt tiếng Anh: WC). Toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi được tận dụng tưới cây và thải đổ vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Nghiêm cấm việc xả nước thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn môi trường vào môi trường tiếp nhận.. Thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ môi trường khác được cấp thẩm quyền phê duyệt và xác nhận. Khi phát hiện các sai phạm về môi trường, kịp thời phản ánh với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra, xử lý.

Phụ huynh, học sinh tham gia thu gom rác thải

Nhờ những nỗ lực của các cấp, các ngành, các bãi biển sẽ ngày một sạch sẽ, trong lành hơn, môi trường du lịch được cải thiện. Ý thức của người dân ven biển trong công tác bảo vệ môi trường ngày một tốt hơn. Để thu hút và “níu chân” du khách, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng Ninh Thuận ngày càng “xanh-sạch-đẹp”. Mặt khác, cần có chế tài xử lý, giải quyết triệt để tình trạng buôn bán hàng rong. Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt nhằm giải quyết vấn nạn rác thải, biển Ninh Thuận luôn là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách./

Thanh Phương - Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu