Truyền thuyết về bãi đá cổ Karang Chaklaing tuyệt đẹp

22/03/2021 74 2

Một công viên địa chất khô hạn được hình thành gắn với truyền thuyết xưa cùng với các tài nguyên văn hoá của làng Chăm, sẽ là viễn cảnh phát triển du lịch, để đa dạng hoá sản phẩm và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Nguồn: Báo Pháp luật

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu