Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 00:00

Số điện thoại: 02593873555

Địa chỉ: 66 Yên Ninh Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Đô rê mi

Giới thiệu:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

66 Yên Ninh Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

02593873555

info@ninhthuantourist.com.vn

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img