Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 00:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: 49 Trần Nhân Tông Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Lin Lin

Giới thiệu:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

49 Trần Nhân Tông Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

info@ninhthuantourist.com.vn

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img